Kochane dzieci, szanowni rodzice bardzo mi miło poinformować, że projekt eTwinning „A world of Snapwords” otrzymał


Krajową Odznakę Jakości


Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Po złożeniu końcowego raportu projekt był sprawdzony przez krajowe biuro eTwinning i spełnił wszystkie wymagania oraz został poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

  • Innowacje pedagogiczne i kreatywność

  • Integracja z programem nauczania

  • Współpraca szkół partnerskich

  • Wykorzystanie technologii

  • Rezultaty, wpływ, dokumentacja

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy przyczyniły się do tego sukcesu oraz koordynatorowi projektu.


The world of Snapwords 2021

Zaczynamy nowy projekt eTwinning  „Świat Snapwords”.


 "Snapwords" jest skuteczną techniką zwiększania motywacji uczniów do nauki języka angielskiego. Uruchamia inteligencję wizualną, wyobraźnię, kreatywność i zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego.


Podczas trwania projektu uczniowie przygotują krótkie hasła ze słownictwa. W ramach tego projektu dzieci będą nie tylko tworzyć snapwords, ale także przygotowywać i grać w gry online z wieloma narzędziami internetowymi w celu utrwalania słownictwa. Będą mieli też okazję poprawić swoje umiejętności językowe w zabawny sposób. Poznać rówieśników z innych państw, komunikować się w języku angielskim.


W naszym projekcie wiekowa grupa docelowa to 9-14 lat.


Czas trwania projektu od lutego do czerwca.


MAPA PROJEKTU:KRAJE WSPÓŁPRACUJĄCE


Wraz z partnerami prowadzimy blog, na którym umieszczamy wszystkie pracy stworzone w projekcie aktualności . Kliknij w link a dowiesz i będziesz na bieżąco. 
Puchar Świata w Rugby 2019

Let’s sing and live Europe

Bridges of Friendship: linking EAST and WEST