Wiejska szkoła, globalne myślenie, lepsze kształcenie

Zespól Szkół Publicznych w Borowie w okresie 01-10-2020 do 30-09-2022

będzie realizował projekt Erasmus+ o numerze POWERSE-2020-1-PL01-KA-101-081044 o tytule


Wiejska szkoła, globalne myślenie lepsze kształcenie


Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli,

zmianę tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody.


Na realizację projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 NR UMOWY POWERSE-2020-1-PL01-KA101-081044 

zostało przyznane dofinansowanie

 

w wysokości  209 807,15 pln

Kliknij na w link i dowiedz się o konkursie
W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły jadą uczyć się języka angielskiego na Malte. Szkolenie odbędzie się w lipcu. Do tej pory "odświeżamy" swoją wiedzę z pomocą programu Instaling. Najlepsze efekty daje krótka, ale systematyczna nauka. Rozwiązujemy codziennie kilkuminutowe sesje, poznajemy nowe słówka, utrwalamy te, które zostały już poznane i powiększamy swoją znajomość słownictwa każdego dnia. Monitorujemy postępy i systematyczność pracy.