O szkole

Statut Przedszkola

Statut Szkoły Podstawowej

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

I semestr


01.09.22-14.01.2024


II semestr


15.01.2023-21.06.2024


Przerwa świąteczna:


22-31.12.2023 bożonarodzeniowa


28.03 - 03.04 2024 wielkanocna


Ferie:


15.01-28.01 2024


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:


2,3 listopad 2023


2 maja 2024


14,15,16 maja 2024 -egzamin 8 klas


31maja 2024


20 czerwca 2024Zebrania z rodzicami:


7.09 Zebranie


30.10 Konsultacje


04.12 Konsultacje


12.01 Zebranie


18.03 Konsultacje


13.05 Konsultacje
Terminy wystawiania ocen przewidywanych, i końcowo rocznych oceny

I okres: 08.01.2024

oceny przewidywane – 08.12.2023


oceny II okres: 17.06.2024

oceny przewidywane – 17.05.2024
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSP w Borowie

Poniżej znajduje się plik pdf. zawierający wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSP w Borowie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Kalendarz szkolny 2020/2021

Harmonogram spotkań z rodzicami:
26.10.2020 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami
07.12.2020 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami
15.01.2021 godz.17:00 - spotkanie z dyrektorem, 17:30-18:00 spotkanie z wychowawcą
15.03.2021 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami
17.05.2021 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami

Ze względu na trwającą pandemię harmonogram może ulec zmianie. 
W czasie jej trwania zalecane są kontakty telefoniczne, mailowe i przez dziennik.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
02.11.2020, 04.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021

Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021.