O szkole

Statut Przedszkola

Statut Szkoły Podstawowej
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSP w Borowie

Poniżej znajduje się plik pdf. zawierający wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSP w Borowie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Kalendarz szkolny 2020/2021

Harmonogram spotkań z rodzicami:
26.10.2020 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami
07.12.2020 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami
15.01.2021 godz.17:00 - spotkanie z dyrektorem, 17:30-18:00 spotkanie z wychowawcą
15.03.2021 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami
17.05.2021 godz.17:00 - spotkania z wychowawcą, 17:30-18:00 konsultacje z nauczycielami

Ze względu na trwającą pandemię harmonogram może ulec zmianie. 
W czasie jej trwania zalecane są kontakty telefoniczne, mailowe i przez dziennik.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
02.11.2020, 04.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021

Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017. Strona stworzona za pomocą kreatora Manifo.com.