Wrzesień 2023

 Informacja w sprawie obiadów w roku szkolnym 2023/2024 Część dla rodzica


Drodzy Rodzice.

Zapisy na obiady są do 06.09.2023 (włącznie), posiłki wydawane będą od 06.09.2023.

Termin wydawania posiłków dla osób zapisanych po tym terminie będzie ustalany indywidualnie.

Rodzice deklarujący chęć zapisu ucznia na obiady zobowiązują się do terminowego regulowania płatności za posiłki. Płatności są naliczane z dołu tzn. za wykorzystane posiłki (za wrzesień 2023 płacą Państwo do 15 października 2023 itd.)

Naliczenia płatności (kwity z wyliczeniem) są wystawiane do 5 dnia następnego miesiąca (w zależności od wypadającego w kalendarzu dnia roboczego).

W przypadku nie otrzymania informacji o kwocie płatności prosimy o niezwłoczny kontakt.

Termin wpływu płatności za obiady za dany miesiąc jest

do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego

po tym terminie będą wysyłane upomnienia obciążone dodatkowymi kosztami, a w przypadku dalszego braku wpłaty wszczynane postępowania egzekucyjne zgłoszone do Urzędu Skarbowego.


Opłata za obiad wynosi 11,50 zł (zupa + drugie danie i ewentualny dodatek (jogurt lub owoc)+ kompot)


Wpłat należy dokonywać w wysokości naliczonej kwoty na konto Zespołu Szkół Publicznych w Borowie

nr: 29 9588 0004 1300 2916 2000 0040 GBS Bank w Strzelinie Oddział w Borowie

w tytule przelewu wpisując !koniecznie imię i nazwisko dziecka! oraz szkołę (np. Borów, Zielenice, Borek Strzeliński)


Wszelkie informacje na temat zapisu, płatności, rezygnacji bądź zgłoszeń nieobecności na obiady szkolne można uzyskać w godz 7:00 – 15:00 (godziny mogą ulec zmianie w przypadku przyjmowania dostaw – intendent)


* pod numerem telefonu ZSP w Borowie 71 393 30 29 (sekretariat) > > > wew 42 (intendent),

awaryjnie wew 36 (kuchnia) – tylko zgłoszenia nieobecności

* pod adresem e-mail: intendent@zspborow.onmicrosoft.com (preferowana forma kontaktu)

* wyłącznie wiadomość przez szkolny dziennik elektroniczny Vulcan (nie jako oznaczenie nieobecności)


Odpisy za pojedyncze i dłuższe nieobecności należy zgłaszać dzień wcześniej. W nagłych przypadkach najpóźniej do godz: 7:30 dnia w którym ma nastąpić nieobecność dziecka.

Rezygnację zgłaszamy intendentowi, bądź w sekretariacie szkoły.


Brak zgłoszenia nieobecności w wyżej wymienionym czasie uznaje się za obiad wykorzystany
podlegający opłacie.

Z poważaniem

intendent ZSP Borów Agnieszka Romanczukiewicz

Wrzesień 2022/2023