ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BOROWIE

WITAMY

na stronie internetowej
Zespołu Szkół Publicznych
w Borowie

Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia od NNW dla uczniów ZSP w Borowie


Rozpoczęcie Roku szkolnego 2023-2024


Zapraszamy uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

w Zespole Szkół Publicznych im. Macieja Rataja w dniu 4 września.


O godz. 8.00 odbędzie się Msza Święta w kościele parafialnym w Borowie.

O godz. 9.00 zapraszamy na uroczysty Apel, który odbędzie się na placu przed głównym wejściem do szkoły (w razie opadów uroczystość będzie na sali gimnastycznej).W tym dniu wychowawcy będą rozdawać uczniom podręczniki. Prosimy zaopatrzyć się w torby na książki.Szanowni Państwo 


W dniu 29.08 odbędą się zebrania dla rodziców klas "0" i "1"


Klasa "1" godz. 16.30

klasa "0" godz.  17.00


Serdecznie zapraszamy

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023:

- 8.00 - msza św. w kościele w Borowie

- 8.50 - uroczysty apel w sali gimnastycznej

- po apelu wychowawcy zapraszają uczniów i rodziców do klas

- odwóz autobusów o godz. 10.15


Szanowni Państwo,

W dniach 6 i 7 kwietnia 2023 sekretariat ZSP w Borowie będzie nieczynny. Zapraszamy we wtorek.  

Aktualności

Kiermasz stroików

Zapraszamy do udziału w kiermaszu świątecznym stroików bożonarodzeniowych, wykonanych przez uczniów. 
Wystawa będzie znajdować się na holu przy głównym wejściu. 

Stroiki dostępne będą od środy (21.12.2022r.) do czwartku (22.12.2022r.)
w godz. 9.00 - 13.00. 

Pomagamy Ignasiowi

Gminny Bieg Niepodległości

Organizatorzy- Zespół Szkół Publicznych w Borowie oraz Wójt Gminy Borów serdecznie zapraszają Uczniów, Rodziców oraz Pracowników Szkoły do wzięcia udziału w VII Gminnym Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2022r. na skwerze pod Urzędem Gminy Borów. Szczegóły dotyczące uczestnictwa, zapisów i godziny rozpoczęcia znajdują się na załączonym plakacie oraz w regulaminie.

 

Biegowi będzie towarzyszyć wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz kiermasz ciast.

  

Zachęcamy do rywalizacji i wspólnego świętowania 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

 


Z wyrazami szacunku Organizatorzy

Przyjazd autobusu 1 września

Kazimierzów godz. 7.05

Opatowice godz. 7.06

Rochowice godz. 7.15

Piotrków Borowski godz. 7.20

Bartoszowa godz. 7.25

Borów godz. 7.30

Zebranie z rodzicami uczniów klasy 1 
odbędzie się 29.08.2022r. (poniedziałek) 
o godzinie 16.30 w sali nr 7.

3 (piątek) i 9 czerwca (czwartek) ostatni kurs autobusu będzie o 13.30

          Z wielką przyjemnością i informujemy, że nasza szkoła została nagrodzona Europejską Odznaką jakości za projekt „A world of Snapwords”.

Gratulujemy uczniom, którzy brali udział w tym projekcie i opiekunowi Larysie Antoniuk.

EOJ to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość projektu na poziomie europejskim.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom
w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK
i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.


Od poniedziałku 13 września nie będzie odwozu do Piotrkowa o 12.30, autobus do Piotrkowa będzie odjeżdżał o 13.30.


Sekretariat Zespołu Szkół Publicznych

nieczynny

 od 12.07.2021r. do 13.08.2021r.

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2020/2021


Autobusy poranne - godziny planowe.


Godz. 8.00 - Msza Święta w intencji dziękczynnej za miniony rok szkolny.


Godz. 9.00 - Apel odbędzie się na świeżym powietrzu, przy bocznym wejściu szkoły.


W razie deszczu apel zostaje odwołany, a dzieci po mszy od razu rozchodzą się do klas z wychowawcami.

Klasa 8 udaje się do sali gimnastycznej.


Ze względu na reżim sanitarny i obostrzenia rodzice nie mogą uczestniczyć w rozdaniu świadectw w budynku szkoły.


Godz. 10.00 – Autobus powrotny, dzieci rozchodzą się do domów.Organizacja pracy szkoły w dniach 17-28 maja 2021


W związku z założeniami koncepcji stopniowego powrotu do nauki stacjonarnej m. in. wszystkich uczniów szkół podstawowych (Rozporządzenie MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ; Dz. U. z 2021 r. poz. 824) od dnia 17 maja 2021 r. Przedstawiamy harmonogram pracy szkoły w okresie od 17 do 29 maja.

  • Klasy I - III funkcjonują w trybie stacjonarnym, z możliwością korzystania ze świetlicy szkolnej oraz z obiadów

  • 17-21 maja stacjonarnie uczniowie z klas IV, V, VIII, zdalnie uczniowie z klas VI, VII

  • 24, 28 maja stacjonarnie uczniowie klas VI, VII zdalnie uczniowie z klas IV, V, VIII

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2020/2021 w dniach 25-27 maja 2021 r. zostanie przeprowadzony Egzamin Ósmoklasisty


Zajęcia edukacyjne są odwołane. Będą jedynie opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę u wychowawcy.


Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami od poniedziałku wracają klasy 4, 5, 8.
Wejście do budynku od strony parteru (bieżni) - wejście główne będzie nieczynne.

klasa 4 jest cały czas w sali 11,

klasa 5 w sali 10,

klasa 8 w sali 13.

Przejście do stołówki przez 1 piętro.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 egzaminu ósmoklasisty1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową)

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu)

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

13. Zdający, wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.

 OBIADY  SZKOLNE


Wszelkie informacje na temat zapisu na obiady szkolne można uzyskać:

  *  pod numerem telefonu 71 393 30 29 wew 42 (intendent)


  *   pod adresem e-mail    intendent@zspborow.onmicrosoft.com


Przypominamy, że termin płatności za obiady to do 15 dnia każdego miesiąca,

po tym terminie będą wysyłane upomnienia.

Wpłat należy dokonywać na konto Zespołu Szkół Publicznych w Borowie

nr: 29 9588 0004 1300 2916 2000 0040   GBS Bank w Strzelinie Oddział w Borowie

w tytule przelewu wpisując koniecznie imię i nazwisko dziecka. 

Można również wpisać klasę , szkołę, miesiąc i rok którego dotyczy płatność.Pozdrawiam

Agnieszka Romanczukiewicz


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Borowie informuje, że od poniedziałku 1 marca do piątku 12 marca 2021 r. w klasach 4-8 zadania dydaktyczno-wychowawcze będą realizowane w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. Microsoft Teams, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

Konsultacje dla klasy 8 odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy 2021

29. Finał WOŚP
Szanowni Państwo, w związku z sytuacją pandemiczną w tym roku nie zostanie zorganizowany przez naszą szkołę Finał WOŚP, jednak nie oznacza to, że nie włączamy się w zbieranie funduszy dla dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Do wolontariatu zgłosiło się pięć dziewcząt z naszej szkoły i już zaczęły one swoją pracę. Założyły bowiem e-skarbonki, na które można wpłacać pieniądze. Poza tym 31 stycznia, w dniu przewidywanego Finału, pojawią się z puszkami w miejscowościach naszej Gminy (pod kościołami, w miejscach częściej uczęszczanych) po to, by każdy miał możliwość podzielić się dobrem osobiście. Zachęcamy do wsparcia akcji!

Podajemy również linki do skarbonek naszych wolontariuszek- Uli, Eweliny, Oliwii, Kornelii i Weroniki, przekazujcie dalej.

Nasza szkoła

O szkole

Dokumenty, kalendarz, rozkład jazdy autobusów, samorząd, podręczniki

Plan lekcji

Plan zajęć odbywających się w naszej szkole 

Wydarzenia

Konkursy, apele, wydarzenia szkolne i klasowe, galeria zdjęć

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017. Strona stworzona za pomocą kreatora Manifo.com.