Informacje o funkcjonowaniu szkoły w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!


Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.


Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 


Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego zachowując formę komunikacji przez e-dziennik, za pomocą którego przesyłane będą wszelkie materiały dydaktyczne, informacje. Dodatkowo wdrażamy platformę edukacyjną, Office 365. Każdemu uczniowi założę konto na portalu, które będzie również jego mailem oraz otrzyma hasło dostępu do Office 365 – wszystko zostanie przesłane na maila podanego przez Państwa przy tworzeniu e-dziennika – tam po zainstalowaniu przez Państwa bezpłatnego programu Teams (z platformy) będzie możliwość  brania udziału w lekcjach prowadzonych on-line.  

Do tej pory wypracowaliście Państwo metody współpracy z nauczycielami – pozostają one aktywne za wyjątkiem tego, że w komunikacji używamy tylko służbowych maili nauczycieli– ich lista na stronie szkoły www.zsp-borow.pl.  Zwracam się z ogromną prośbą o przesyłanie nam informacji zwrotnej dotyczącej jakichkolwiek problemów – jest to niezbędne do współpracy.Przypominam, że logowanie w poszczególnych dniach na e-dzienniku jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.  

Nadal istnieje możliwość stworzenia kont uczniowskich na e-dzienniku (jeśli jakiś uczeń nie założył do tej pory). Niezbędne do tego jest podanie adresu email ucznia. Przypominam, że takie stworzę dzieciom do pracy z platformą Office 365.


Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.


Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty:


1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej; 

3) plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.


Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia. 


Kontakt z pedagogiem, psychologiem, logopedą przez e-dziennik i mailowo:

Pedagog e-mail: k.tomaszewska@zspborow.onmicrosoft.com

Psycholog e-mail: a.wachocka@zspborow.onmicrosoft.com

logopeda e-mail: m.pietak@zspborow.onmicrosoft.com


W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyczną. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.


Kontakt w sprawie e-dziennika i Office 365:

Anna Werba tel. 603605581  

e-mail: zspborow@zspborow.onmicrosoft.com

Teams

 

Kontakt w sprawie aplikacji wprowadzonych wcześniej przez nauczycieli przez e-dziennik z osobami wprowadzającymi aplikacje.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – plac zabaw, szkolne boiska, sala gimnastyczna, siłownia zewnętrzna).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:                    kontakt@zsp-borow.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, Anną Werba: 603605581 zspborow@zspborow.onmicrosoft.com, e-dziennik. 

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik. 


Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 


Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Drodzy uczniowie!

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja polega na tym, że będziecie nadal kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik, za pomocą którego przesyłane będą wszelkie materiały dydaktyczne, informacje. Dodatkowo wdrażamy platformę edukacyjną, Office 365. Każdemu uczniowi założę konto na portalu, które będzie również Waszym mailem oraz otrzymacie hasło dostępu do Office 365 (wszystko zostanie przesłane na maila podanego przez rodzica przy tworzeniu e-dziennika i jako wiadomość na e-dzienniku) – tam po zainstalowaniu przez Państwa bezpłatnego programu Teams (z platformy) będzie możliwość  brania udziału w lekcjach prowadzonych on-line. 

Do tej pory wypracowaliście metody współpracy z nauczycielami – pozostają one aktywne za wyjątkiem tego, że w komunikacji używamy tylko służbowych maili nauczycieli – ich lista na stronie szkoły www.zsp-borow.pl.

Zwracam się z ogromną prośbą o przesyłanie nam informacji zwrotnej dotyczącej jakichkolwiek problemów – jest to niezbędne do współpracy.

 

Logowanie do e-dziennika w poszczególnych jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną   podlegają ocenianiu.

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

 

Zwróć szczególną uwagę na:

 

1)     wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;

2)     plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy.

 

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z:

Pedagog e-mail: k.tomaszewska@zspborow.onmicrosoft.com

Psycholog e-mail: a.wachocka@zspborow.onmicrosoft.com

logopeda e-mail: m.pietak@zspborow.onmicrosoft.com

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. 

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

     Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.   

 

 

   Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły